Märsta BUMM’s verksamhet upphör den 31/5–2022 

På grund av ikraftträdande av nytt förfrågningsunderlag med ändrade bemanningskrav för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar ser vi oss tyvärr tvungen att avsluta vårt vårdavtal med Region Stockholm till den 31 maj 2022. Detta betyder att hela verksamheten avslutas.

Pågående och nya patienter hänvisas i första hand till sin vårdcentral för att vid behov få en remiss till annan Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.