Märsta BUMM är en barnspecialistmottagning som startade i januari 2021. Vi har vårdval med Region Stockholm och tar emot remisser på barn och ungdomar från 0-17 år. Hos oss arbetar erfarna specialister i barn- och ungdomsmedicin samt barnsjuksköterskor. Vi har även ett samarbete med psykologer, dietister, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vårdnadshavare kan boka tid utan remiss

• Allergi
• Astma
• Endokrinologi
• Gastroenterologi
• Immunologi

• Neurologi
• Kardiologi
• Reumatologi
• Smärta och huvudvärk
• Nefro- och urologi
• Övervikt och fetma *

Sjuksköterskemottagning
• Allergi
•  Astma
• Eksem- och smörjråd
• Urinvägsbesvär
• Fetma och annat behandlingsstöd