Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.

Avgiftsfria intyg:

Alla intyg som Försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria. Några exempel på intyg är:
• Intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB)
• Handikappsersättning/Assistansersättning
• Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Avgiftsbelagda intyg:


Priset på vissa avgiftsbelagda intyg har beslutats av regionfullmäktige. Nedan finns några exempel på prisbestämda intyg:

• Förskola samt skolgång 375 kr
Gäller t.ex. kostintyg

• Reseåterbud 375 kr
• Au-pair eller utlandsstudier 1 125 kr

Mer omfattande intyg med undersökning betalar du för den tid det tar. För varje kvarts timme betalar du 375 kr (1 500 kr/tim). Det gäller exempelvis intyg till:

• Transportstyrelsen för körkortstillstånd vid ADHD och autismspektrumtillstånd

Märsta BUMM

På Märsta BUMM behöver du ingen remiss för att få träffa en barnläkare. Du kan också ringa och få rådgivning av barnsjuksköterska.

Boka Tid: Ring 08 – 560 141 80